progres servis praha  +420 721 40 10 40

Aktuality

18.05.2018

Ochrana osobních údajů

Dokument ke stažení ZDE


29.11.2016

Akce - Povinné Ručení

Připravili jsme pro Vás akční nabídku na pojištění motorových vozidel POV, ve spolupráci s pojišťovnami nabízíme zajímavé slevy.


Produkty pro občany

Nabízíme pojištění majetku a odpovědnosti , kde dokážeme přizpůsobit pojistnou ochranu Vašim potřebám i s nadstandardním ujednáním.

Majetkové pojištění je určeno k ochraně movitých a nemovitých vlastních a cizích věcí před následky působením živelných škod a dalších rizik.

Pojištění majetku se sjednává
-na rodinné domy,
- vedlejší stavby
-byty a bytové domy
-rekreační stavby
-objekty ve výstavbě

Pojištění Vám poskytne ochranu před následky
-živelních rizik ( požár,výbuch,vichřice,krupobití,tíha sněhu,námrazy,vodovodní škody, náraz dopravního prostředku, povodeň, záplava, zemětřesení, kouř, pád stromů a stožárů)
-zkrat, přepětí, indukce
-krádež vloupáním, loupež, vandalismus
-rozbití skel

Odpovědnostní pojištění

Z pojištění odpovědnosti za ujmu má pojištěný (škůdce) právo, aby za něj pojistitel poškozenému v případě vzniku pojistné události uhradil ujmu na životě, zdraví nebo věci a to ve výši určené právním předpisem , za kterou pojištěný podle zákona odpovídá, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění Vám poskytne ochranu před následky
-ujmou v běžném životě
-vlastník,držitel nebo správce nemovitosti
-z výkonu práva myslivosti
-vlastník nebo provozovatel plavidla
-ujma způsobená zaměstnavateli při výkonu povolání
-vlastník nebo provozovatel zvířete

Pojištění motorových vozidel

Povinné ručení - zákonné s různými limity pojištění.,které Vás chrání na území celé Evropy.
Havarijní pojištění - pojištění na míru pro nové i pro starší vozidla.
Asistenční služba - je součástí každého pojištění v základním limitu po 24h zdarma.
Můžete si vybrat i z bohaté nabídky doplňkového pojištění (pojištění skel, úrazové, zavazadla, pojištění střetu se zvěří, poškození elektroinstalace).
PROGRES SERVIS s.r.o.
Libušská 2001/274
142 00 Praha 4
IČO: 05198879
DIČ: CZ05198879
Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2022