• Pojištění na cokoliv

 • Libušská 2001/274, Praha 4

Pojištění majetku

Taktéž jako u produktů pro občany, lze nabídnout pojištění majetku a odpovědnosti pro podnikatele, kde dokážeme přizpůsobit pojistnou ochranu Vašim potřebám i s nadstandardním ujednáním.

Majetkové pojištění je určeno k ochraně movitých, nemovitých vlastních a cizích věcí,technické, provozní, obchodní vybavení ,zásoby ,dále stavební a zemědělské stroje ,strojní zařízení,budovaná díla,výstavy a expozice.

 • Rychle komunikujeme

  Jsme pro Vás téměř neustále na příjmu a řešíme poptávky.

 • Detailně vysvětlíme

  Zorientujeme Vás v rozdílech a prezentujeme jen to nejlepší.

 • Zajistíme krytí

  Naše doporučení má vždy odpovídající krytí dle potřeb.

 • Ušetříme peníze

  Z odpovídajících nabídek si vyberete tu nejefektivnější.

Pojištění Vám poskytne ochranu před následky:

 • živelních rizik ( požár,výbuch,vichřice,krupobití,tíha sněhu,námrazy,vodovodní škody, náraz dopravního prostředku, povodeň, záplava, zemětřesení, kouř, pád stromů a stožárů)

 • zkrat, přepětí, indukce

 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus

 • rozbití skel

 • poškození věcí při přepravě


Odpovědnostní pojištění

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný (škůdce) právo, aby za něj pojistitel poškozenému v případě vzniku pojistné události uhradil škodu na životě, zdraví nebo věci a to ve výši určené právním předpisem , za kterou pojištěný podle zákona odpovídá, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.


Pojištění Vám poskytne ochranu před následky:

 • újmy z obecné odpovědnosti

 • újma na věcech převzatých a užívaných

 • regresy zdravotních pojišťoven

 • újma způsobená vadným výrobkem a vadně provedenou prací

 • pojištění silničního dopravce

 • pojištění pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů

 • provozovatel zdravotnického zařízení

 • profesní odpovědnost-pojištění účetních,advokátů,daňových poradců, inženýrů ve výstavbě, notářů atd.


Pojištění motorových vozidel


 • Povinné ručení - zákonné s různými limity pojištění.,které Vás chrání na území celé Evropy.

 • Havarijní pojištění - pojištění na míru pro nové i pro starší vozidla.

 • Asistenční služba - je součástí každého pojištění v základním limitu po 24h zdarma.

 • Můžete si vybrat i z bohaté nabídky doplňkového pojištění (pojištění skel, úrazové, zavazadla, pojištění střetu se zvěří, poškození elektroinstalace).

 • Pojištění flotil - realizuje ekonomičtější formou pojištění vozového parku celé společnosti