• Pojištění na cokoliv

 • Libušská 2001/274, Praha 4

Pojištění majetku

Nabízíme pojištění majetku a odpovědnosti , kde dokážeme přizpůsobit pojistnou ochranu Vašim potřebám i s nadstandardním ujednáním.

Majetkové pojištění je určeno k ochraně movitých a nemovitých vlastních a cizích věcí před následky působením živelných škod a dalších rizik.

Pojištění se sjednává na:

 • Rychle komunikujeme

  Jsme pro Vás téměř neustále na příjmu a řešíme poptávky.

 • Detailně vysvětlíme

  Zorientujeme Vás v rozdílech a prezentujeme jen to nejlepší.

 • Zajistíme krytí

  Naše doporučení má vždy odpovídající krytí dle potřeb.

 • Ušetříme peníze

  Z odpovídajících nabídek si vyberete tu nejefektivnější.

 • rodinné domy

 • vedlejší stavby

 • byty a bytové domy

 • rekreační stavby

 • objekty ve výstavbě


Pojištění Vám poskytne ochranu před následky:

 • živelních rizik ( požár,výbuch,vichřice,krupobití,tíha sněhu,námrazy,vodovodní škody, náraz dopravního prostředku, povodeň, záplava, zemětřesení, kouř, pád stromů a stožárů)

 • zkrat, přepětí, indukce

 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus

 • rozbití skel


Odpovědnostní pojištění

Z pojištění odpovědnosti za ujmu má pojištěný (škůdce) právo, aby za něj pojistitel poškozenému v případě vzniku pojistné události uhradil ujmu na životě, zdraví nebo věci a to ve výši určené právním předpisem , za kterou pojištěný podle zákona odpovídá, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.


Pojištění Vám poskytne ochranu před následky

 • ujmou v běžném životě

 • vlastník,držitel nebo správce nemovitosti

 • z výkonu práva myslivosti

 • vlastník nebo provozovatel plavidla

 • ujma způsobená zaměstnavateli při výkonu povolání

 • vlastník nebo provozovatel zvířete


Pojištění motorových vozidel


 • Povinné ručení - zákonné s různými limity pojištění.,které Vás chrání na území celé Evropy.

 • Havarijní pojištění - pojištění na míru pro nové i pro starší vozidla.

 • Asistenční služba - je součástí každého pojištění v základním limitu po 24h zdarma.

 • Můžete si vybrat i z bohaté nabídky doplňkového pojištění (pojištění skel, úrazové, zavazadla, pojištění střetu se zvěří, poškození elektroinstalace).